Grup VL

BORSA DE TREBALL

A Grup VL busquem persones que, d’acord amb els nostres valors, estiguin disposades a créixer professionalment, treballant amb implicació per oferir un servei cada dia millor.

Els professionals de Grup VL són el principal actiu. Per a ells dissenyem plans de formació i desenvolupament individualitzat, plans d’igualtat d’oportunitats i conciliació laboral i familiar. Oferim estabilitat laboral i possibilitats reals de promoció interna.

Comptem amb tu per seguir creixent.Primer, les persones