Grup VL

EQUIP HUMÀ

El principal actiu de Grup VL és el seu equip humà. La professionalitat de totes les persones que el formen és la base de la qualitat en els serveis.

La implicació del personal és un factor clau, i per això, des de l’empresa s’incentiva amb concursos i premis interns, com el Premi a la Millor Proposta de Millora.

Conscients de la importància d’aquest actiu, Grup VL creu fermament en la formació continuada de tots els seus professionals, i en la necessitat de conciliació de la vida familiar i laboral.Primer, les persones