Grup VL

HISTÒRIA

L’any 1975, Grup VL s’endinsa en la gestió de centres residencials per persones grans a Catalunya amb la gestió de la residència Salús-Arenys a Arenys de Munt.

El 1979, a la mateixa ciutat, passa a gestionar la Residència Sant Martí, un Centre pioner en la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat ISO. Actualment compta amb 112 places residencials i 30 de centre de dia.

Seguint aquest camí, el 1996 passa a gestionar la Residència Assistida i Centre de Dia Comarcals de Campdevànol, inaugurada per el President de la Generalitat Jordi Pujol i de titularitat de l’ICASS. Aquest centre compta amb 60 places residencials, 16 de centre de dia i 14 d’hospital de dia i és la Residència millor valorada pels indicadors d’avaluació de qualitat de l’ICASS l’any 2001.

Així mateix, l’any 2001 s’inaugura la Residència Assistida i Centre de Dia Ciutat de Sabadell per part de la Honorable Senyora Irene Rigau i Oliver, consellera de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. El centre compta amb 59 places residencials i 20 de centre de dia.

Un any més tard, l’any 2002, Grup VL crea la Fundació Privada Vella Terra, formada per diverses societats del sector sanitari i assistencial i que té com a principal activitat la prestació de serveis d’atenció residencial i assistida per a gent gran, centre de dia, hospital de dia i servei de tuteles.

Aquest mateix any, i a demanda del propi Departament de Benestar i Família, va encetar el projecte del Servei de Tuteles de FVT; actualment amb més de 90 persones tutelades.

El 2003 va passar a gestionar també la Residència Pare Batllori, a Barcelona, de titularitat de l’ICASS. Aquesta compta amb 90 places residencials i 32 de Centre de Dia. L’any 2008, rep el premi Medi Ambient a actuacions de reducció i reciclatge de residus en la categoria d’establiments comercials i activitats de servei.

Més endavant s’hi ha afegit la gestió de dos nous centres, tots dos de titularitat de l’ICASS: al 2010 la Residència Mossèn Vidal Aunós, i al 2011, la Residència Bon Pastor, ambdues a Barcelona. La primera compta amb 112 places de residència i 32 de centre de dia; i la segona, amb 92 places residencials i 28 en règim de centre de dia.


Inauguració Residència Ciutat de Sabadell
8 de setembre de 2001


Inauguració Residència Pare Batllori
19 de juliol de 2003


Residència Sant Martí d’Arenys de Munt
Inaugurada l’any 1975


Inauguració de la Residència Bon Pastor


Primer, les persones