Grup VL

Grup VL

Grup VL és un dels grups empresarials de referència a Catalunya en gestió de serveis per persones en situació de dependència i/o risc social. Està format per sis empreses organitzades amb més de 600 professionals i un volum de facturació superior als 21M/€.

En l’actualitat gestiona centres residencials i centres de dia per persones majors i una unitat de tuteles per persones amb discapacitat derivada de malaltia mental i per persones grans.

Grup VL va iniciar la seva activitat el 1975, essent pionera al ser la primera empresa privada dedicada a la gestió de centres residencials per persones grans a Catalunya.

La motivació dels professionals del Grup VL és la millora de la qualitat de vida dels clients i usuaris dels seus serveis, treballant des del respecte, la humilitat, la professionalitat, la innovació i oferint un servei personalitzat centrat en el client. Perquè el primer sempre són les persones.

Vicenç Vicente Lázaro · President de Grup VLPrimer, les persones