Grup VL

RESIDÈNCIES

Grup VL gestiona diferents residències ubicades totes elles per tot Catalunya.

Moltes d’elles són propietat de l’ICASS i estan gestionades per la Fundació Vella Terra, propietat de Grup VL.Primer, les persones