Grup VL

SERVEIS

Grup VL està format per diferents divisions. Cadascuna de les divisions està destinada a millorar la qualitat de vida de les persones.

A més de les dividions indicades, també consta de VL Gestió Patrimonial, que compta amb el Departament de Qualitat i Desenvolupament, Departament de Comptes, Departament d’Administració i Comptabilitat i el Departament de RRHH.Primer, les persones